WCIO

Home »  WCIO

   Wydziałowe Centrum Informatyczno – Obliczeniowe służy pracownikom naukowym w badaniach własnych jako miejsce kodowania i analizy statystycznej danych oraz do prowadzenia zajęć ze studentami. Jego powstanie umożliwia stworzenie przestrzeni dla badań własnych młodych naukowców, którzy realizują swoje przdsięwzięcia z wykorzystaniem metod statystycznej analizy danych. W pracowni prowadzone są także szkolenia i kursy dla instytucji państwowych i samorządowych oraz dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego.

Wydziałowe Centrum Informatyczno – Obliczeniowe powstało na fundamentach starej pracowni komputerowej

SAMSUNG

WCIO składa się z dwóch sal: 009 i 010.

Każda z tych sal wyposażona jest w:

·         stanowisko dla moderatora (prowadzącego zajęcia),

·         24 stanowiska dla studentów+słuchawki z mikrofonem,

·         projektor wraz z ekranem elektrycznym,

·         wizualizer,

·         odtwarzacz Blu-Ray,

·         system zarządzania salą,

·         system audio-video.

W razie potrzeby istnieje możliwość połączenia obu sal (poprzez ruchomą, przesuwną ścianę, dzielącą obie sale) celem przeprowadzenia zajęć/szkoleń dla grup 48 osobowych.

Stanowiska komputerowe moderatorów oraz studentów mogą pracować (do wyboru) na dwóch systemach: Windows 8 lub Ubuntu Linux.

Do dyspozycji moderatora znajdują się również mikrofony („do ręki”, „klapowy”, „gęsia szyja”).

Obie sale wyposażone są w system wentylacji oraz klimatyzacji.